Ajankohtaista

Tartuntatautipäiväraha työntekijälle tai työnantajalle

Tartuntatautipäiväraha työntekijälle tai työnantajalle Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun se maksaa …

Korotetuilla poistoilla joustoa verojen maksuun

Korotetuilla poistoilla joustoa verojen maksuun Kaluston ja laitteiden poistojen enimmäismääriä on nostettu vuosille 2020-2023 niin sanotuiksi tuplapoistoiksi. Aikaisempi enimmäismäärältään 25%:n menojäännöspoisto on kohdevuosina 50%:n suuruinen. Menojäännöspoistot tarkoittavat sitä, että poisto …