Keskeisimmät luvut vuodelle 2018


Sairasvakuutusmaksu (sotu)
0,86 %

Päivärahat
19,00 (osapäiväraha, yli 6 tuntia)
42,00 (kokopäiväraha, yli 10 tuntia)

Eläkevakuutus
(palkasta pidätettävä osuus)
Alle 53 vuotiaat 6,35%
53-62 vuotiaat 7,85%
63-67 vuotiaat 6,35%

Työttömyysvakuutusmaksu
(palkasta pidätettävä osuus)
Työttömyysvakuutusmaksu 1,9%
Osaomistajalta 0,65%

Muita
Kilometrikorvaus 42 senttiä / km
Ateriakorvaus 10,50 euroa / päivä
Puhelinetu 20,00 / kk
Ravintoetu 6,50/ päivä