Keskeisimmät luvut vuodelle 2021


Sairasvakuutusmaksu (sotu)
1,53 %

Päivärahat
20,00 (osapäiväraha, yli 6 tuntia)
44,00 (kokopäiväraha, yli 10 tuntia)

Eläkevakuutus
(palkasta pidätettävä osuus)
Alle 53 vuotiaat 7,15%
53-62 vuotiaat 8,65%
63-67 vuotiaat 7,15%

Työttömyysvakuutusmaksu
(palkasta pidätettävä osuus)
Työttömyysvakuutusmaksu 1,40%
Osaomistajalta 0,65%

Muita
Kilometrikorvaus 44 senttiä / km
Ateriakorvaus 11,00 euroa / päivä
Puhelinetu 20,00 / kk
Ravintoetu 6,90/ päivä