Keskeisimmät luvut vuodelle 2019


Sairasvakuutusmaksu (sotu)
0,77 %

Päivärahat
19,00 (osapäiväraha, yli 6 tuntia)
42,00 (kokopäiväraha, yli 10 tuntia)

Eläkevakuutus
(palkasta pidätettävä osuus)
Alle 53 vuotiaat 6,75%
53-62 vuotiaat 8,25%
63-67 vuotiaat 6,75%

Työttömyysvakuutusmaksu
(palkasta pidätettävä osuus)
Työttömyysvakuutusmaksu 1,5%
Osaomistajalta 0,78%

Muita
Kilometrikorvaus 43 senttiä / km
Ateriakorvaus 10,50 euroa / päivä
Puhelinetu 20,00 / kk
Ravintoetu 6,60/ päivä