Keskeisimmät luvut vuodelle 2022


Sairasvakuutusmaksu (sotu)
1,34 %

Päivärahat
20,00 (osapäiväraha, yli 6 tuntia)
45,00 (kokopäiväraha, yli 10 tuntia)

Eläkevakuutus
(palkasta pidätettävä osuus)
Alle 53 vuotiaat 7,15%
53-62 vuotiaat 8,65%
63-67 vuotiaat 7,15%

Työttömyysvakuutusmaksu
(palkasta pidätettävä osuus)
Työttömyysvakuutusmaksu 1,50%
Osaomistajalta 0,74%

Muita
Kilometrikorvaus 46 senttiä / km
Ateriakorvaus 11,25 euroa / päivä
Puhelinetu 20,00 / kk
Ravintoetu 7,15/ päivä