TÄSSÄ TILIPALVELU SIRPA KOPOSEN OHJEET YKSINYRITTÄJILLE

TÄSSÄ TILIPALVELU SIRPA KOPOSEN OHJEET YKSINYRITTÄJILLE

Yksinyrittäjän tuen hakeminen

Varmista ensin, että sinulla on liitteet hakemukseen.

Verojäämäluettelon saat www.vero.fi / Omavero, henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla

YEL-numero YEL maksutositteesta

Kirjanpitoajo tai tiliote – huolehdi, että olet toimittanut ajoissa aineistosi tilitoimistoon – saat otteen kun kirjanpito on valmis

Ohessa hakulomakkeen kuva: varmista ensin, että sinulla on riittävät paperit hakua varten.

TARKISTUSLISTA

[ ]

Yritykseni kotipaikka on KUOPIO.

[ ]

Olen päätoiminen yksinyrittäjä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa.

[ ]

Yritykseni ei ole maa-, kala- ja metsätalouden yritys eikä toiminta ole maataloustuotteiden jalostusta.

[ ]

Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen.

[ ]

Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

[ ]

Yritykselläni ei ole rekisteriin merkittyä verovelkaa / Yritykselläni on rekisteriin merkittyä verovelkaa. Yritykselläni on voimassa oleva maksujärjestely.

[ ]

Minulla on mahdollisuus käyttää Suomi.fi -tunnistautumista.

[ ]

Annan luvan siihen, että päätös toimitetaan ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen.

LIITTEET HAKEMUKSEEN

Minulla on valmiina hakemukseen tarvittavat tiedot ja liitteet 

[ ]

YEL-vakuutuksen numero

[ ]

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI

[ ]

Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus TAI

[ ]

Mikäli yrittäjä tekee kirjanpidon itse, jäljennökset kirjanpidosta ja yrittäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta TAI

[ ]

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista

[ ]

Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

[ ]

Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

 Avustuksen ehtona on, että

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että
  • yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. 

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. 

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Lisätietoja:
Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa:
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

LOMAKE HAKUUN TÄSSÄ

https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3997/lomake.html

Tukihakemuksessa käytetään Suomi.fi -tunnistautumista. Voit tunnistautua: 

  • pankkitunnuksilla
  • mobiilivarmenteella
  • varmennekortilla.


Sähköiseen hakemukseen tulee antaa yksinyrittäjän sähköpostiosoite, johon lähetetään kopio tehdystä hakemuksesta sekä päätös tuesta.